Rina Willekens

RINA WILLEKENS

De natuur; mooi, dynamisch, verrassend, inspirerend, vernieuwend maar ook vergankelijk, afhankelijk, kwetsbaar, dominant. Deze tegenstellingen dienen als uitgangspunten voor het werk van beeldend kunstenares Rina Willekens. Met haar objecten wil Rina de bijna ongrijpbare vergankelijke momenten van de natuur vastpakken en vertalen in een onvergankelijk materiaal of juist de vergankelijkheid zichtbaar maken d.m.v. installaties van tijdelijke natuurlijke processen waarbij de verandering van het beeld centraal staat.

Naast het maken van autonome beelden verzorgt Rina creatieve workshops op o.a. basisscholen en middelbare scholen. Door haar eigen talent te blijven ontwikkelen, nieuwe ideeën uit te proberen en creatieve routes te verkennen wil ze het onderwijs en de beeldende kunst samen brengen. En de leerling vanuit haar eigen ervaring meegeven dat het creatief proces bestaat uit jezelf uitdagen, lef tonen en stappen in het onbekende durven zetten.

Voor meer informatie en portfolio: rinawillekens.wordpress.com